تاريخ : | | نویسنده : parastootalk

ترجمه فارسی نهج البلاغه ستايش خدا
خداشناسي (شناخت صفات خدا)
ستايش خداوندي را که با آفرينش بندگان بر هستي خود راهنمايي فرمود، و آفرينش پديده‏هاي نو، بر ازلي بودن او گواه است، و شباهت داشتن مخلوقات به يکديگر دليل است که او همتايي ندارد، حواس بشري ذات او را درک نمي‏کند، و پوششها او را پنهان نمي‏سازد، زيرا سازنده و ساخته‏شده، فرا گيرنده و فرا گرفته، پروردگار و پرورده، يکسان نيستند! يگانه است نه از روي عدد، آفريننده است نه با حرکت و تحمل رنج، شنواست بدون وسيله شنوايي، و بيناست بي آنکه چشم گشايد و برهم نهد، در همه جا حاضر است نه آن که با چيزي تماس گيرد، و از همه چيز جداست، نه اينکه فاصله بين او و موجودات باشد، آشکار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر کوچکي و ظرافت، از موجودات جداست که بر آنها چيره و تواناست، و هر چيزي جز او برابرش خاضع و بازگشت آن به سوي خداست. آنکه خدا را وصف کرد، محدودش نمود و آنکه محدودش کند، او را به شمار آورده، و آنکه خدا را به شمار آورد، ازليت او را باطل کرده است، و کسي که بگويد: خدا چگونه است؟ او را توصيف کرده، و هر که بگويد: خدا کجاست؟ مکان براي او قائل شده است، خدا عالم بود آنگاه که معلومي وجود نداشت، پرورنده بود آنگاه که پديده‏اي نبود و توانا بود آنگاه که توانايي نبود.
عظمت امامان دوازده‏گانه و قرآن
همانا طلوع‏کننده‏اي آشکار شد، و درخشنده‏اي درخشيد و آشکارشونده‏اي آشکار گرديد، و آنکه از جاده حق منحرف شد به راه راست بازگشت، خداوند گروهي را به گروهي تبديل، و روزي را برابر روزي قرار داد، و ما چونان مانده در خشکسالان که در انتظار بارانند، انتظار چنين روزي را مي‏کشيديم. همانا! امامان دين، از طرف خدا، تدبيرکنندگان امور مردم، و کارگزاران آگاه بندگانند، کسي به بهشت نمي‏رود جز آنکه آنان را شناخته، و آنان او را بشناسند، و کسي در جهنم سرنگون نگردد جز آنکه منکر آنان باشد و امامان دين هم وي را نپذيرند، همانا خداي متعال شما را به اسلام اختصاص داد و براي اسلام برگزيد، زيرا اسلام نامي از سلامت است، و فراهم‏کننده کرامت جامعه مي‏باشد، راه روشن آن را خدا برگزيد، و حجتهاي آن را روشن گردانيد.
ويژگيهاي قرآن
قرآن را فرو فرستاد که ظاهرش علم، و باطنش حکمت است، نوآوريهاي آن پايان نگيرد و شگفتيهايش تمام نمي‏شود، در قرآن برکات و خيرات چونان سرزمينهاي پرگياه در اول بهاران، فراوان است، و چراغهاي روشني‏بخش تاريکيها فراوان دارد، که در نيکيها جز با کليدهاي قرآن باز نشود، و تاريکيها را جز با چراغهاي آن روشنايي نمي‏توان بخشيد، مرزهايش محفوظ، و چراگاههايش را خود نگهبان است، هر درمان‏خواهي را درمان، و هر بي‏نيازي طلبي را کافي است.
وصف گمراهان و غفلت زدگان
چند روز از طرف خدا به گمراه، مهلت داده‏شده، و او با غافلان و بي‏خبران در راه هلاکت قدم مي‏نهد، و تمام روزها را با گناهکاران سپري مي‏کند، بي آنکه از راهي برود تا به حق رسد و يا پيشوايي برگزيند که راهنماي او باشد. و تا آن زمان که خداوند کيفر گناهان را مي‏نمايد، و آنان را از پرده غفلت بيرون مي‏آورد به استقبال چيزي مي‏روند که بدان پشت کرده و پشت مي‏کنند بدانچه روي آورده بودند، پس نه از آنچه آرزو مي‏کردند و بدان رسيدند سودي بردند، و نه از آنچه حاجت خويش بدان روا کردند بهره‏اي به دست آوردند، من، شما و خود را از اينگونه غفلت زدگي مي‏ترسانم.
درمان غفلت زدگيها
هر کس بايد از کار خويش بهره گيرد، و انسان بينا کسي است که به درستي شنيد و انديشه نمود، پس به درستي نگريست و آگاه شد، و از عبرتها پند گرفت، سپس راه روشني را پيمود، و از افتادن در پرتگاهها، و گم شدن در کوره‏راهها، دوري کرد، و کوشيد تا عدالت را پاس دارد و براي گمراهان جاي اعتراض باقي نگذارد، که در حق سختگيري کند، يا در سخن حق تحريف روا دارد، يا در گفتن سخن راست بترسد. پس بهوش باش اي شنونده! و از خواب غفلت بيدار شو، و از شتاب خود کم کن، و در آنچه از زبان پيامبر (ص) بر تو رسيده انديشه کن، که ناچار به انجام آن مي‏باشي و راه فراري وجود ندارد، و با کسي که رهنمودهاي پيامبر (ص) را بکار نمي‏بندد و به جانب ديگري تمايل دارد مخالفت کن و او را با آنچه براي خود پسنديده رها کن، فخرفروشي را واگذار، و از مرکب تکبر فرود آي. به ياد قبر باش که گذرگاه تو به سوي عالم آخرت است، که همانگونه به ديگران پاداش دادي به تو پاداش مي‏دهند، و آنگونه که کاشتي، درو مي‏کني، آنچه امروز، پيش مي‏فرستي، فردا بر آن وارد مي‏شوي، پس براي خود در سراي آخرت جايي آماده کن، و چيزي پيش فرست اي شنونده! هشدار، هشدار،اي غفلت زده! بکوش، بکوش. (هيچ کس جز خداي آگاه تو را باخبر نمي‏سازد)
صفات ناپسند نابودکننده
از واجبات قطعي خدا در قرآن حکيم که بر آن پاداش و کيفر مي‏دهد و به خاطر آن خشنودشده يا خشم مي‏گيرد، اين است که اگر انسان يکي از صفات ناپسند را داشته و بدون توبه خدا را ملاقات کند، هر چند خود را به زحمت اندازد، يا عملش را خالص گرداند فايده‏اي نخواهد داشت. و آن صفات ناپسند اينکه: شريکي براي خداوند در عبادات واجب برگزيند، يا خشم خويش را با کشتن بي‏گناهي فرو نشاند، يا بر بيگناهي به خاطر کاري که ديگري انجام داده عيبجويي کند، يا به خاطر حاجتي که به مردم دارد بدعتي در دين خدا بگذارد، يا با مردم به دو چهره ملاقات کند، و يا در ميان آنان با دو زبان سخن بگويد، در آنچه گفتم نيک بينديش که هر مثال را همانند فراوان است.
روانشناسي
همانا! تمام حيوانات در تلاش پر کردن شکمند، و درندگان در پي تجاوز کردن به ديگران، و زنان بي‏ايمان تمام همتشان آرايش زندگي و فسادانگيزي در آن است، اما مومنان فروتنند، همانا مومنان مهربانند، همانا مومنان از آينده ترسانند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الدّالِّ عَلى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلى أَزَلِيَّتِهِ، وَ بِاشْتِباهِهِمْ عَلى أَنْ لا ‏شَبَهَ‏ ‏لَهُ‏، لا ‏تَسْتَلِمُهُ‏ ‏الْمَشاعِرُ، وَ لا تَحْجُبُهُ السَّواتِرُ، لِافْتِراقِ الصّانِعِ وَ الْمَصْنُوعِ، وَ الْحادِّ وَ الْمَحْدُودِ، وَ الرَّبِّ وَ الْمَرْبُوبِ، الْأَحَدِ لا بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ، وَ الْخالِقِ لا بِمَعْنى حَرَکَةٍ وَ ‏نَصَبٍ‏، و السَّمِيعِ لا ‏بِأَداةٍ، وَ الْبَصِيرِ ‏لا ‏‏بِتَفْرِيقِ‏‏ ‏الَةٍ‏، و الشّاهِدِ لا بِمُماسَّةٍ، وَ ‏الْبائِنِ‏ لا بِتَراخِى مَسافَةٍ، وَ الظَّاهِرِ لا بِرُؤْيَةٍ، وَ الْباطِنِ لا بِلَطافَةٍ، بانَ مِنَ الْأَشْياءِ بِالْقَهْرِ لَها وَ الْقُدْرَةِ عَلَيْها، وَ بانَتِ الْأَشْياءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ، ‏مَنْ‏ ‏وَصَفَهُ‏ فَقَدْ حَدَّهُ، وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَ مَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أبْطَلَ أَزَلَهُ، وَ مَنْ قالَ کَيْفَ؟ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ، وَ مَن قالَ أَيْنَ؟ فَقَدْ حَيَّزَهُ، عالِمٌ إِذْ لا مَعْلُومَ، وَ رَبٌّ إِذْ لا مَرْبُوبَ، وَ قادِرٌ إِذْ لا مَقْدُورَ.
مِنْها: قَدْ طَلَعَ طالِعٌ وَ لَمَعَ لامِعٌ وَ ‏لاحَ‏ لائِحٌ وَ اعْتَدَلَ مائِلٌ، وَ اسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْماً، وَ بِيَوْمٍ يَوْماً، وَ انْتَظَرْنَا ‏الْغِيَرَ انْتِظارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ، وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوّامُ اللَّهِ عَلى خَلْقِهِ، وَ عُرَفاؤُهُ عَلى عِبادِهِ، لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوه، وَ لا يَدْخُلُ النّارَ اِلَّا مَنْ أَنْکَرَهُمْ وَ أَنکَرُوهُ.
إِنَّ اللَّهَ تَعالى خَصَّکُمْ بِالْإِسْلامِ، ‏وَ ‏اسْتَخْلَصَکُمْ‏ لَهُ، وَ ذلِکَ لِأَنَّهُ اسْمُ سَلامَةٍ وَ ‏جِماعُ‏ کَرامَةٍ، اصْطَفَى اللَّهُ تَعالى مَنْهَجَهُ، وَ بَيَّنَ حُجَجَهُ، مِنْ ‏ظاهِرِ ‏عِلْمٍ‏ وَ باطِنِ حُکْمٍ، لا تَفْنى غَرائِبُهُ، وَ لا تَنقَضِى عَجائِبُهُ، فِيهِ ‏مَرابِيعُ‏ النِّعَمِ، وَ مَصابِيحُ الظُّلَمِ، لا تُفْتَحُ الْخَيْراتُ إِلّا ‏بِمَفاتِحِهِ‏، وَ لا تُکْشَفُ الظُّلُماتُ اِلّا ‏بِمَصابِحِهِ‏، قَدْ ‏أَحْمى ‏حِماهُ‏، وَ أَرْعى مَرْعاهُ، فِيهِ شِفاءُ الْمُشْتَفِى، وَ کِفايَةُ الْمُکتَفِى.
مِنْها: وَ هُوَ فِى مُهْلَةٍ مِنَ اللَّهِ يَهْوِى مَعَ الْغافِلِينَ، وَ يَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ، بِلا سَبِيلٍ قاصِدٍ، وَ لا إِمامٍ قائِدٍ.
مِنْها: حَتّى إِذا کَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزاءِ مَعْصِيَتِهِمْ، وَ اسْتَخْرَجَهُم مِنْ جَلابِيبِ غَفْلَتِهِمْ، اسْتَقْبَلُواْ مُدْبِراً، وَ اسْتَدْبَرُواْ مُقْبِلًا، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِما أَدْرَکُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ، وَ لا بِما قَضَوا مِنْ وَّطَرِهِمْ. ‏و ‏إِنِّى‏ ‏أُحَذِّرُکُمْ‏ ‏وَ ‏نَفْسِى‏ هذِهِ الْمَنزِلَةَ، فَلْيَنْتَفِعِ امْرُؤٌ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ، وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَ انْتَفَعَ بالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَکَ جَدَداً واضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِى الْمَهاوِى، وَ الضَّلالَ فِى ‏الْمَغاوِى‏، وَ لا يُعِينُ عَلى نَفْسِهِ الْغُواةَ: بِتَعَسُّفٍ فِى حَقٍّ، أَوْ تَحْرِيفٍ فِى نُطْقٍ، ‏أَوْ ‏تَخَوُّفٍ‏ مِنْ صِدْقٍ. فَأَفِقْ أَيُّهَا السّامِعُ مِنْ سَکْرَتِکَ، وَ اسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِکَ! وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ، وَ أَنْعِمِ الْفِکْرَ فِيما جاءَکَ عَلى لِسانِ النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- مِمّا لابُدَّ مِنْهُ، وَ لا مَحِيصَ عَنْهُ، وَ خالِفْ مَنْ خالَفَ ذلِکَ إِلى غَيْرِهِ، وَ دَعْهُ وَ ما رَضِىَ لِنَفْسِهِ، وَ ضَعْ فَخْرَکَ، وَ احْطُطْ کِبْرَکَ، وَ اذْکُرْ ‏قَبْرَکَ‏ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّکَ، وَ ‏کَما ‏تَديِنُ‏ ‏تُدانُ‏، وَ کَما تَزْرَعُ تَحْصُدُ، وَ ما قَدَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غَداً، ‏فَامْهَدْ لِقَدَمِکَ، وَ قَدِّمْ لِيَوْمِکَ، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهاَ الْمُسْتَمِعُ، وَ الْجِدَّ الْجِدَّ اَيُّهاَ الْغافِلُ ‏وَ ‏لا ‏يُنَبِئُکَ‏ ‏مِثْلُ‏ ‏خَبِيرٍ:
‏إِنّ‏ ‏مِنْ‏ ‏عَزائِمِ‏ ‏اللَّهِ‏ فِى الذِّکْرِ الْحَکيمِ الَّتِى عَلَيْها يُثِيبُ وَ يُعاقِبُ، وَ لَها يَرْضى وَ يَسْخَطُ، أَنَّهُ لا يَنْفَعُ عَبْداً - وَ إِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ أَخْلَصَ فِعْلَهُ- اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيا لاقِياً رَبَّهُ بِخَصْلَةٍ مِنْ هذِهِ الْخِصالِ لَمْ يَتُبْ مِنْها: أَن يُشْرِکَ بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبادَتِهِ، أَوْ يَشْفِى غَيْظَهُ بِهَلاکِ نَفْسٍ، أَوْ ‏يَعُرَّ بِأَمْرٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ، أَوْ ‏يَسْتَنْجِحَ‏ حاجَةً إِلَى النّاسِ بِإِظْهارِ بِدْعَةٍ فِى دِينِهِ، أَوْ يَلْقَى النّاسَ بِوَجْهَيْنِ، أَوْ يَمْشِىَ فِيهِمْ بِلِسانَيْنِ، اعْقِلْ ذلِکَ فَإِنَّ الْمَثَلَ دَلِيلٌ عَلى شِبْهِهِ:
إِنَّ الْبَهائِمَ هَمُّها بُطُونُها، وَ إِنَّ السِّباعَ هَمُّهَا الْعُدْوانُ عَلى غَيْرِهَا، وَ إِنَّ النِّساءَ هَمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْفَسادُ فِيها، إِنَّ الْمُؤمِنِينَ ‏مُسْتَکِينُونَ‏، اِنَّ الْمُؤمِنِينَ مُشْفِقُون، إِنَّ الْمُؤمِنِينَ خائِفُونَ.

رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.